Emaús
 MORADA

INTRO (1X)
F7M   Am G7M   C/E F7M   Am G
           
QUEM É ESSE QUE VEM (1X)
F7M C7M F7M C7M   G/B
   
ELE É TÃO SÁBIO (1X)
F7M C7M F7M C7M G   Am   G
       
QUEM É ESSE QUE VEM (1X)
F7M C7M F7M C7M   G/B
   
ELE É TÃO SÁBIO (1X)
F7M C7M F7M C7M
ELE ENTROU EM CASA (1X)
F7M C/G F/A G/B
E AO PARTIR DO PÃO (2X)
Dm C/E F   Am G Dm C/E F   Am G
       
NOS ARRUMAMOS A CASA (3X)
F   Am G   C/E F   Am G   C/E
               
SOLO (1X)
F   Am G   C/E F   Am G
           
ELE ENTROU EM CASA (1X)
F G F/A G/B
E AO PARTIR DO PÃO (2X)
Dm C/E F   Am G Dm C/E F   Am G
       
NOS ARRUMAMOS A CASA (4X)
F   Am G   C/E F   Am G
           
OOOOH! (2X- 2X)
F   Am G   C/E F   Am G   C/E
               
INTRO (1X)
F#7M   A#m G#7M   C#/F F#7M   A#m G#
           
QUEM É ESSE QUE VEM (1X)
F#7M C#7M F#7M C#7M   G#/C
   
ELE É TÃO SÁBIO (1X)
F#7M C#7M F#7M C#7M G#   A#m   G#
       
QUEM É ESSE QUE VEM (1X)
F#7M C#7M F#7M C#7M   G#/C
   
ELE É TÃO SÁBIO (1X)
F#7M C#7M F#7M C#7M
ELE ENTROU EM CASA (1X)
F#7M C#/G# F#/A# G#/C
E AO PARTIR DO PÃO (2X)
D#m C#/F F#   A#m G# D#m C#/F F#   A#m G#
       
NOS ARRUMAMOS A CASA (3X)
F#   A#m G#   C#/F F#   A#m G#   C#/F
               
SOLO (1X)
F#   A#m G#   C#/F F#   A#m G#
           
ELE ENTROU EM CASA (1X)
F# G# F#/A# G#/C
E AO PARTIR DO PÃO (2X)
D#m C#/F F#   A#m G# D#m C#/F F#   A#m G#
       
NOS ARRUMAMOS A CASA (4X)
F#   A#m G#   C#/F F#   A#m G#
           
OOOOH! (2X- 2X)
F#   A#m G#   C#/F F#   A#m G#   C#/F
               
INTRO (1X)
G7M   Bm A7M   D/F# G7M   Bm A
           
QUEM É ESSE QUE VEM (1X)
G7M D7M G7M D7M   A/C#
   
ELE É TÃO SÁBIO (1X)
G7M D7M G7M D7M A   Bm   A
       
QUEM É ESSE QUE VEM (1X)
G7M D7M G7M D7M   A/C#
   
ELE É TÃO SÁBIO (1X)
G7M D7M G7M D7M
ELE ENTROU EM CASA (1X)
G7M D/A G/B A/C#
E AO PARTIR DO PÃO (2X)
Em D/F# G   Bm A Em D/F# G   Bm A
       
NOS ARRUMAMOS A CASA (3X)
G   Bm A   D/F# G   Bm A   D/F#
               
SOLO (1X)
G   Bm A   D/F# G   Bm A
           
ELE ENTROU EM CASA (1X)
G A G/B A/C#
E AO PARTIR DO PÃO (2X)
Em D/F# G   Bm A Em D/F# G   Bm A
       
NOS ARRUMAMOS A CASA (4X)
G   Bm A   D/F# G   Bm A
           
OOOOH! (2X- 2X)
G   Bm A   D/F# G   Bm A   D/F#
               
INTRO (1X)
G#7M   Cm A#7M   D#/G G#7M   Cm A#
           
QUEM É ESSE QUE VEM (1X)
G#7M D#7M G#7M D#7M   A#/D
   
ELE É TÃO SÁBIO (1X)
G#7M D#7M G#7M D#7M A#   Cm   A#
       
QUEM É ESSE QUE VEM (1X)
G#7M D#7M G#7M D#7M   A#/D
   
ELE É TÃO SÁBIO (1X)
G#7M D#7M G#7M D#7M
ELE ENTROU EM CASA (1X)
G#7M D#/A# G#/C A#/D
E AO PARTIR DO PÃO (2X)
Fm D#/G G#   Cm A# Fm D#/G G#   Cm A#
       
NOS ARRUMAMOS A CASA (3X)
G#   Cm A#   D#/G G#   Cm A#   D#/G
               
SOLO (1X)
G#   Cm A#   D#/G G#   Cm A#
           
ELE ENTROU EM CASA (1X)
G# A# G#/C A#/D
E AO PARTIR DO PÃO (2X)
Fm D#/G G#   Cm A# Fm D#/G G#   Cm A#
       
NOS ARRUMAMOS A CASA (4X)
G#   Cm A#   D#/G G#   Cm A#
           
OOOOH! (2X- 2X)
G#   Cm A#   D#/G G#   Cm A#   D#/G
               
INTRO (1X)
A7M   C#m B7M   E/G# A7M   C#m B
           
QUEM É ESSE QUE VEM (1X)
A7M E7M A7M E7M   B/D#
   
ELE É TÃO SÁBIO (1X)
A7M E7M A7M E7M B   C#m   B
       
QUEM É ESSE QUE VEM (1X)
A7M E7M A7M E7M   B/D#
   
ELE É TÃO SÁBIO (1X)
A7M E7M A7M E7M
ELE ENTROU EM CASA (1X)
A7M E/B A/C# B/D#
E AO PARTIR DO PÃO (2X)
F#m E/G# A   C#m B F#m E/G# A   C#m B
       
NOS ARRUMAMOS A CASA (3X)
A   C#m B   E/G# A   C#m B   E/G#
               
SOLO (1X)
A   C#m B   E/G# A   C#m B
           
ELE ENTROU EM CASA (1X)
A B A/C# B/D#
E AO PARTIR DO PÃO (2X)
F#m E/G# A   C#m B F#m E/G# A   C#m B
       
NOS ARRUMAMOS A CASA (4X)
A   C#m B   E/G# A   C#m B
           
OOOOH! (2X- 2X)
A   C#m B   E/G# A   C#m B   E/G#
               
INTRO (1X)
A#7M   Dm C7M   F/A A#7M   Dm C
           
QUEM É ESSE QUE VEM (1X)
A#7M F7M A#7M F7M   C/E
   
ELE É TÃO SÁBIO (1X)
A#7M F7M A#7M F7M C   Dm   C
       
QUEM É ESSE QUE VEM (1X)
A#7M F7M A#7M F7M   C/E
   
ELE É TÃO SÁBIO (1X)
A#7M F7M A#7M F7M
ELE ENTROU EM CASA (1X)
A#7M F/C A#/D C/E
E AO PARTIR DO PÃO (2X)
Gm F/A A#   Dm C Gm F/A A#   Dm C
       
NOS ARRUMAMOS A CASA (3X)
A#   Dm C   F/A A#   Dm C   F/A
               
SOLO (1X)
A#   Dm C   F/A A#   Dm C
           
ELE ENTROU EM CASA (1X)
A# C A#/D C/E
E AO PARTIR DO PÃO (2X)
Gm F/A A#   Dm C Gm F/A A#   Dm C
       
NOS ARRUMAMOS A CASA (4X)
A#   Dm C   F/A A#   Dm C
           
OOOOH! (2X- 2X)
A#   Dm C   F/A A#   Dm C   F/A
               
INTRO (1X)
B7M   D#m C#7M   F#/A# B7M   D#m C#
           
QUEM É ESSE QUE VEM (1X)
B7M F#7M B7M F#7M   C#/F
   
ELE É TÃO SÁBIO (1X)
B7M F#7M B7M F#7M C#   D#m   C#
       
QUEM É ESSE QUE VEM (1X)
B7M F#7M B7M F#7M   C#/F
   
ELE É TÃO SÁBIO (1X)
B7M F#7M B7M F#7M
ELE ENTROU EM CASA (1X)
B7M F#/C# B/D# C#/F
E AO PARTIR DO PÃO (2X)
G#m F#/A# B   D#m C# G#m F#/A# B   D#m C#
       
NOS ARRUMAMOS A CASA (3X)
B   D#m C#   F#/A# B   D#m C#   F#/A#
               
SOLO (1X)
B   D#m C#   F#/A# B   D#m C#
           
ELE ENTROU EM CASA (1X)
B C# B/D# C#/F
E AO PARTIR DO PÃO (2X)
G#m F#/A# B   D#m C# G#m F#/A# B   D#m C#
       
NOS ARRUMAMOS A CASA (4X)
B   D#m C#   F#/A# B   D#m C#
           
OOOOH! (2X- 2X)
B   D#m C#   F#/A# B   D#m C#   F#/A#
               
INTRO (1X)
C7M   Em D7M   G/B C7M   Em D
           
QUEM É ESSE QUE VEM (1X)
C7M G7M C7M G7M   D/F#
   
ELE É TÃO SÁBIO (1X)
C7M G7M C7M G7M D   Em   D
       
QUEM É ESSE QUE VEM (1X)
C7M G7M C7M G7M   D/F#
   
ELE É TÃO SÁBIO (1X)
C7M G7M C7M G7M
ELE ENTROU EM CASA (1X)
C7M G/D C/E D/F#
E AO PARTIR DO PÃO (2X)
Am G/B C   Em D Am G/B C   Em D
       
NOS ARRUMAMOS A CASA (3X)
C   Em D   G/B C   Em D   G/B
               
SOLO (1X)
C   Em D   G/B C   Em D
           
ELE ENTROU EM CASA (1X)
C D C/E D/F#
E AO PARTIR DO PÃO (2X)
Am G/B C   Em D Am G/B C   Em D
       
NOS ARRUMAMOS A CASA (4X)
C   Em D   G/B C   Em D
           
OOOOH! (2X- 2X)
C   Em D   G/B C   Em D   G/B
               
INTRO (1X)
C#7M   Fm D#7M   G#/C C#7M   Fm D#
           
QUEM É ESSE QUE VEM (1X)
C#7M G#7M C#7M G#7M   D#/G
   
ELE É TÃO SÁBIO (1X)
C#7M G#7M C#7M G#7M D#   Fm   D#
       
QUEM É ESSE QUE VEM (1X)
C#7M G#7M C#7M G#7M   D#/G
   
ELE É TÃO SÁBIO (1X)
C#7M G#7M C#7M G#7M
ELE ENTROU EM CASA (1X)
C#7M G#/D# C#/F D#/G
E AO PARTIR DO PÃO (2X)
A#m G#/C C#   Fm D# A#m G#/C C#   Fm D#
       
NOS ARRUMAMOS A CASA (3X)
C#   Fm D#   G#/C C#   Fm D#   G#/C
               
SOLO (1X)
C#   Fm D#   G#/C C#   Fm D#
           
ELE ENTROU EM CASA (1X)
C# D# C#/F D#/G
E AO PARTIR DO PÃO (2X)
A#m G#/C C#   Fm D# A#m G#/C C#   Fm D#
       
NOS ARRUMAMOS A CASA (4X)
C#   Fm D#   G#/C C#   Fm D#
           
OOOOH! (2X- 2X)
C#   Fm D#   G#/C C#   Fm D#   G#/C
               
INTRO (1X)
D7M   F#m E7M   A/C# D7M   F#m E
           
QUEM É ESSE QUE VEM (1X)
D7M A7M D7M A7M   E/G#
   
ELE É TÃO SÁBIO (1X)
D7M A7M D7M A7M E   F#m   E
       
QUEM É ESSE QUE VEM (1X)
D7M A7M D7M A7M   E/G#
   
ELE É TÃO SÁBIO (1X)
D7M A7M D7M A7M
ELE ENTROU EM CASA (1X)
D7M A/E D/F# E/G#
E AO PARTIR DO PÃO (2X)
Bm A/C# D   F#m E Bm A/C# D   F#m E
       
NOS ARRUMAMOS A CASA (3X)
D   F#m E   A/C# D   F#m E   A/C#
               
SOLO (1X)
D   F#m E   A/C# D   F#m E
           
ELE ENTROU EM CASA (1X)
D E D/F# E/G#
E AO PARTIR DO PÃO (2X)
Bm A/C# D   F#m E Bm A/C# D   F#m E
       
NOS ARRUMAMOS A CASA (4X)
D   F#m E   A/C# D   F#m E
           
OOOOH! (2X- 2X)
D   F#m E   A/C# D   F#m E   A/C#
               
INTRO (1X)
D#7M   Gm F7M   A#/D D#7M   Gm F
           
QUEM É ESSE QUE VEM (1X)
D#7M A#7M D#7M A#7M   F/A
   
ELE É TÃO SÁBIO (1X)
D#7M A#7M D#7M A#7M F   Gm   F
       
QUEM É ESSE QUE VEM (1X)
D#7M A#7M D#7M A#7M   F/A
   
ELE É TÃO SÁBIO (1X)
D#7M A#7M D#7M A#7M
ELE ENTROU EM CASA (1X)
D#7M A#/F D#/G F/A
E AO PARTIR DO PÃO (2X)
Cm A#/D D#   Gm F Cm A#/D D#   Gm F
       
NOS ARRUMAMOS A CASA (3X)
D#   Gm F   A#/D D#   Gm F   A#/D
               
SOLO (1X)
D#   Gm F   A#/D D#   Gm F
           
ELE ENTROU EM CASA (1X)
D# F D#/G F/A
E AO PARTIR DO PÃO (2X)
Cm A#/D D#   Gm F Cm A#/D D#   Gm F
       
NOS ARRUMAMOS A CASA (4X)
D#   Gm F   A#/D D#   Gm F
           
OOOOH! (2X- 2X)
D#   Gm F   A#/D D#   Gm F   A#/D
               
INTRO (1X)
E7M   G#m F#7M   B/D# E7M   G#m F#
           
QUEM É ESSE QUE VEM (1X)
E7M B7M E7M B7M   F#/A#
   
ELE É TÃO SÁBIO (1X)
E7M B7M E7M B7M F#   G#m   F#
       
QUEM É ESSE QUE VEM (1X)
E7M B7M E7M B7M   F#/A#
   
ELE É TÃO SÁBIO (1X)
E7M B7M E7M B7M
ELE ENTROU EM CASA (1X)
E7M B/F# E/G# F#/A#
E AO PARTIR DO PÃO (2X)
C#m B/D# E   G#m F# C#m B/D# E   G#m F#
       
NOS ARRUMAMOS A CASA (3X)
E   G#m F#   B/D# E   G#m F#   B/D#
               
SOLO (1X)
E   G#m F#   B/D# E   G#m F#
           
ELE ENTROU EM CASA (1X)
E F# E/G# F#/A#
E AO PARTIR DO PÃO (2X)
C#m B/D# E   G#m F# C#m B/D# E   G#m F#
       
NOS ARRUMAMOS A CASA (4X)
E   G#m F#   B/D# E   G#m F#
           
OOOOH! (2X- 2X)
E   G#m F#   B/D# E   G#m F#   B/D#
               
METRÔNOMO

Quem é esse que vem nos abraçando?
Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar?
Ele é tão sábio
Ensina em amor
Ele é tão manso
Cuida dos corações

Quem é esse que vem nos abraçando?
Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar?
Ele é tão sábio
Ensina em amor
Ele é tão manso
Cuida dos corações

Ele entrou em casa
Ele está na mesa
Ele nos observa
Sabe que o esperamos

E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem
E reconhecemos quem Tú és
Ao som da tua voz os nossos corações
Queimam de amor
Queimam de amor

E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem
E reconhecemos quem Tú és
Ao som da tua voz os nossos corações
Queimam de amor
Queimam de amor

Nós arrumamos a casa
Perfumamos ela toda
Nós preparamos a mesa
Tome o lugar de honra

Nós arrumamos a casa
Perfumamos ela toda
Nós preparamos a mesa
Tome o lugar de honra

Ele entrou em casa
Ele está na mesa
Ele nos observa
Sabe que o esperamos

E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem
E reconhecemos quem Tú és
Ao som da tua voz os nossos corações
Queimam de amor
Queimam de amor

E ao partir o pão, e ao partir o pão os nossos olhos se abrem
E reconhecemos quem Tú és
Ao som da tua voz, os nossos corações
Queimam de amor
Queimam de amor